Elk kind een familie

SOS Kinderdorpen vindt dat ieder kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof of cultuur, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving.

SOS Kinderdorpen vindt dat ieder kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof of cultuur, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving. Eén op de tien kinderen wereldwijd kent het geluk van een liefdevolle familie of een veilige basis echter niet. Sommigen worden om die reden zelfs uitgesloten door hun gemeenschap en proberen te overleven, verstoken van basisbehoeften als voedsel, kleding, onderdak, onderwijs, medische zorg, liefde en bescherming. Dit laat diepe sporen na, waardoor niet alleen hun kindertijd maar ook hun toekomst op het spel staat.

Onze doelgroep

Om die reden zet SOS Kinderdorpen zich in 135 landen en gebieden wereldwijd structureel in voor deze meest kwetsbare groep: kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die zorg van hun ouders zijn verloren.

Ons doel

In onze programma’s staat het kind altijd centraal. Wij willen het voor hen mogelijk maken om op te groeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving, want omringd door vertrouwen en respect kunnen kinderen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Het is de kracht en continuïteit van het dagelijks familieleven en de onvoorwaardelijke liefde en zorg die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, voor blijvende positieve verandering, voor de toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door.

Wij willen dit bereiken door:

  • kwetsbare families duurzaam te helpen met de zorg en bescherming van hun kind(eren). Zodat kinderen binnen hun eigen familie kunnen blijven opgroeien in veiligheid, met zelfrespect, kansen en liefde. Daarnaast versterken we de sociale netwerken, zodat alle kinderen in de gemeenschap de kans krijgen om zich te ontwikkelen, te groeien en te leren in een positieve omgeving;
  • liefdevolle opvang in een SOS familie of pleegfamilie te bieden aan kinderen die hun ouders zijn verloren of van wie de ouders en/of de brede familie niet in staat zijn om de zorg voor hen te dragen;
  • het steunen van jongeren die de zorg verlaten dan wel uit kwetsbare families komen. Door het aanbieden van relevante, praktische kennis en ervaring en toegang tot netwerken, zodat ze meer kans hebben op een baan. En door sociale ondersteuning in hun groei tot evenwichtige volwassenen. Zo verbreken we de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en geven we ze zicht op een kansrijke toekomst;
  • kinderen in crisissituaties te beschermen, het bieden van psychosociale steun bij traumaverwerking, (tijdelijke) liefdevolle zorg, familiehereniging en het simpele recht om te spelen en kind te kunnen zijn;
  • kinderen een stem te geven en op te komen voor hun rechten bij lokale, regionale en landelijke autoriteiten en overheden. In ons werk staan de rechten, behoeften en belangen van het kind altijd voorop.

“Mijn moeder heeft een mentale ziekte. Ik denk wel dat ze me herkent en ik probeer zo veel mogelijk een band met haar op te bouwen. Als ik haar bezoek, let mijn tante op me. Ik ben blij dat ik mijn moeder ken, maar Lucy ís mijn moeder.”

- Busi (14) wordt vanaf haar vijfde liefdevol verzorgd door haar SOS moeder Lucy. Periodiek bezoekt ze haar biologische moeder die SOS in 2014 wist te traceren.

70 jaar ervaring en expertise

Er is geen enkele andere organisatie die zoveel ervaring en expertise heeft in de behoeften van onze doelgroep als SOS Kinderdorpen. Deze kennis hebben wij kunnen vergaren in de zeven decennia dat wij kinderen steunen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen. We hebben verregaand inzicht in hóe het uiteenvallen van families te voorkomen en hóe voor kinderen te zorgen die er alleen voor staan. Dit inzicht hebben we mede verkregen door altijd te luisteren naar de kinderen zelf, door oprechte interesse te tonen en er ‘gewoon’ voor ze te zijn. Onze SOS moeders en medewerkers zijn getraind om de trauma’s die deze kinderen hebben opgelopen te begrijpen en er goed mee om te gaan. Daarbij bekijken we altijd de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving. Op deze manier kunnen we elk kind de steun geven die ze echt nodig hebben.

Sustainable Development Goals

SOS Kinderdorpen zet zich actief in om bij te dragen aan een meer welvarende, duurzame en gelijke wereld. Een wereld waarin iedereen meetelt, óók de kinderen die zonder ouderlijke zorg opgroeien. Met ons werk dragen we direct bij aan de volgende SDG’s:

Visie

Elk kind een familie, elk kind een toekomst

Familie is de enige effectieve plek voor ontwikkeling en herstel van kinderen. Het is de continuïteit, stabiliteit, onvoorwaardelijke zorg en de liefdevolle omgang die zorgen voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

Missie

Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder veilig thuis of familie

Zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Om de impact van ons werk

‘SOS Kinderdorpen werkt zo simpel, dat kan de hele wereld begrijpen: gewoon zorgen dat een kind kan opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie.’

Hermann Gmeiner, oprichter SOS Kinderdorpen

Deel op social