Ons wereldwijde werk

SOS Kinderdorpen zet zich in 135 landen en gebieden in voor kinderen, jongeren en hun families. Graag geven wij inzicht in de breedte en noodzaak van ons werk aan de hand van een beknopte selectie van een aantal door Nederland gefinancierde programma’s.

Klik op de icoontjes voor informatie over de situatie, de doelen en onze activiteiten en resultaten.

Zorg

595.100 mensen
wereldwijd geholpen

Met onze familieversterkende programma’s steunen en versterken we kwetsbare families en gemeenschappen, zodat zij de zorg voor hun kinderen kunnen blijven dragen en voorkomen wordt dat families uiteen vallen. Wanneer een kind geen familie meer heeft of niet meer bij zijn ouders kan wonen, bieden we een alternatieve vorm van zorg die het beste past bij de situatie en ontwikkeling van het kind. In ons werk staat het kind altijd centraal; wij luisteren naar hun behoeften en geven ze de zorg die ze nodig hebben.

Onderwijs

284.300 mensen
wereldwijd geholpen

Onderwijs opent de deur naar de toekomst; scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. In gebieden waar er geen onderwijsinfrastructuur is, hebben we eigen scholen, beroepsopleidingen en sociale centra. Daarnaast versterken we, in samenwerking met de autoriteiten en andere dienstverleners, bestaande publieke scholen en trainingscentra om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met onze werkgelegenheidsprogramma’s bieden we jongeren de kans om relevante en praktische kennis en ervaring op te doen.

Gezondheid

854.800 consulten & behandelingen* wereldwijd

SOS Kinderdorpen steunt gemeenschappen in het verbeteren en ontwikkelen van gezondheidszorg en het aanleggen van de infrastructuur, zodat kinderen en hun families voldoende toegang hebben tot professionele gezondheidszorg. We bieden begeleiding bij het verwerken van trauma’s en het overwinnen van problemen, zowel fysiek als psychosociaal. In onderontwikkelde gebieden leiden we zelf medische centra. Deze zijn gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en vrouwen; om goed behandelbare kinderziektes en aandoeningen te voorkomen en familiestabiliteit te waarborgen.

Noodhulp

2.080.800 interventies* wereldwijd

In crisissituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Met onze infrastructuur, samenwerking met lokale partners en jarenlange ervaring kunnen wij op effectieve wijze noodhulpprogramma’s opzetten om snel en efficiënt hulp te bieden aan kinderen en families. (Psychische) begeleiding van kinderen, familiehereniging en het vinden van structurele oplossingen voor de getroffenen spelen een belangrijke rol in ons werk.

* Mensen kunnen meerdere consulten en behandelingen of interventies per persoon ontvangen

Deel op social