SOS in Nederland

Als dé wereldwijde expert –actief in 135 landen en gebieden, waaronder 30 Europese landen- in familiegerichte zorg voor kinderen, kregen we de afgelopen jaren steeds vaker de vraag waarom wij in eigen land geen programma’s uitvoeren; sinds de oprichting in Nederland, 53 jaar geleden, zijn wij als een fondsenwervende organisatie actief geweest.

Na uitgebreid onderzoek bleek dat er ook in eigen land nog een wereld te winnen is voor kinderen zonder veilig thuis.

Zo blijkt hereniging met de eigen familie na uithuisplaatsing om verschillende redenen uit te blijven. In 10 tot 50% van de situaties keren kinderen na uithuisplaatsing terug naar hun ouders.


Daarnaast verwatert bij uithuisplaatsing vaak het contact tussen familieleden: tussen broertjes en zusjes en tussen de kinderen en de ouders. In Nederland geldt dat broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing in 50% van de gevallen niet samen geplaatst worden, terwijl dat (meestal) wel in het belang van de kinderen zou zijn. Dit niet samen plaatsen, verkleint bovendien de kans op het uiteindelijk opnieuw bij elkaar brengen van de familie.

Onze internationale programma’s laten zien dat het anders kan.

Om die reden maken wij begin 2019 met de Simba Familiehuizen pilot onze intrede in de Nederlandse jeugdhulp.

Voorkomen dat families uit elkaar vallen

De methodiek die aan de basis ligt van de Simba Familiehuizen is er op gericht om te voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. Twee belangrijke pijlers daarbij zijn intensieve begeleiding van de ouders in de vorm van familieversterking en het samen opvangen van broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing. Ouders wordt intensieve ondersteuning geboden om hun leven weer zo veel mogelijk op de rit te krijgen, met oog voor de aanwezige kracht in het eigen netwerk. De verhouding tussen ouders en kinderen wordt hersteld. Alles in het Simba Familiehuis is erop gericht de kinderen weer terug te laten keren naar (een van) de ouders. Als dat toch niet lukt, zorgt familieversterking ervoor dat ouders en kinderen wel samen verder kunnen.

Om onze SOS expertise zo effectief mogelijk in te zetten, werken wij in de Simba Familiehuizen pilot samen met een aantal gevestigde partners uit de Nederlandse jeugdhulp. Bij de uitvoering bundelen wij onze krachten met Gezinshuis.com, Eigen Kracht Centrale en Jeugdzorgaanbieder Stichting Jeugddorp de Glind.

Bijdrage NPL

Dankzij de Extra Trekking bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij na 53 jaar met de Simba Familiehuizen pilot onze intrede maken in de Nederlandse jeugdhulp.

Deel op social