Elk kind een familie

Geen kind mag alleen opgroeien. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Elk kind een familie

Geen kind mag alleen opgroeien. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Voor deze kinderen zet SOS Kinderdorpen zich, al bijna 70 jaar, in 136 landen en gebieden structureel in. Wij geloven dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Om die reden zorgen we ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie – bij voorkeur hun eigen familie.

Onze doelgroep

Is de meest kwetsbare groep: kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die zorg van hun ouders zijn verloren.

Ons doel

In onze programma’s staat het kind altijd centraal; we luisteren naar hun behoeften en geven ze de zorg die ze nodig hebben. Wij willen het voor hen mogelijk maken om op te groeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving, want omringd door vertrouwen en respect kunnen ze herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Het is de kracht en continuïteit van het dagelijks familieleven en de onvoorwaardelijke liefde en zorg die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, voor blijvende positieve verandering, voor de toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door.

Familiegerichte zorg

  • Kwetsbare families duurzaam helpen met de zorg en bescherming van hun kind(eren). Zodat kinderen binnen hun eigen familie kunnen blijven opgroeien in veiligheid, met zelfrespect, kansen en liefde. Daarnaast versterken we de sociale netwerken en voorzieningen, zodat alle kinderen in de gemeenschap de kans krijgen om zich te ontwikkelen, te groeien en te leren in een positieve omgeving.
  • Liefdevolle opvang in een SOS familie of pleegfamilie bieden aan kinderen die hun ouders zijn verloren of van wie de ouders en/of de brede familie (tijdelijk) niet in staat zijn om de zorg voor hen te dragen.

Onderwijs en jeugd- werkgelegenheid

Elke familie wil het beste voor zijn kinderen. Met het toegankelijk maken van onderwijs, het aanbieden van relevante, praktische kennis en ervaring en door te werken aan persoonlijke vaardigheden bieden we kinderen en jongeren de kans om op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Wij zetten onze expertise, vaak met lokale partners, resultaatgericht in om de toekomstdromen voor kinderen en jongeren vanuit een veilige en liefdevolle familiebasis te realiseren. Zo verbreken we de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en geven we ze zicht op een toekomst waarin ze voor zichzelf én hun eigen kinderen kunnen zorgen.

Noodhulp

In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar. In crisissituaties bieden wij kinderen -vanuit onze bestaande infrastructuur- bescherming, psychosociale steun bij traumaverwerking en liefdevolle (tijdelijke) zorg. Wanneer kinderen van hun familie zijn gescheiden doen we er alles aan om ze te herenigen. Juist in nood heb je je familie nodig én blijft het recht van elk kind om kind te kunnen zijn overeind. Door onze sterke lokale organisatie en aanwezige faciliteiten zetten we noodhulp effectief in en helpen we vervolgens bij wederopbouw en structurele oplossingen, zodat families weer in hun eigen levens-onderhoud kunnen voorzien.

“Soms roept Anisa opeens dat ze naar haar moeder wil zien. Dat kan, want we vinden het belangrijk dat kinderen contact houden met hun biologische familie. Ze zegt dan ook altijd dat ze er niet wil blijven. Want ze wil naar school, ze wil niet meer alleen zijn. Natuurlijk ga ik met haar mee. Het is mooi om te zien dat haar biologische moeder haar nog herkent, dat ze oprecht trots is. Trots dat haar kleine meisje zo goed opgroeit. Ze knuffelen met elkaar. En dan is het goed. Dan gaat Anisa weer gelukkig met mij mee naar huis.”

– SOS moeder Agnes zorgt sinds 2 jaar voor de achtjarige Anisa, die de eerste zes jaar van haar leven met haar verwarde moeder in isolement woonde.

70 jaar ervaring en expertise

Er is geen enkele andere organisatie die zoveel ervaring en expertise heeft in de behoeften van onze doelgroep als SOS Kinderdorpen. Deze kennis hebben wij kunnen vergaren in de zeven decennia dat wij kinderen steunen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen. We hebben verregaand inzicht in hóe het uiteenvallen van families te voorkomen en hóe voor kinderen te zorgen die er alleen voor staan. Dit inzicht hebben we mede verkregen door altijd te luisteren naar de kinderen zelf, door oprechte interesse te tonen en er ‘gewoon’ voor ze te zijn. Onze SOS moeders en medewerkers zijn getraind om de trauma’s die deze kinderen hebben opgelopen te begrijpen en er goed mee om te gaan. Daarbij bekijken we altijd de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving. Op deze manier kunnen we elk kind de steun geven die ze echt nodig hebben.

Sustainable Development Goals

SOS Kinderdorpen zet zich actief in om bij te dragen aan een meer welvarende, duurzame en gelijke wereld. Een wereld waarin iedereen meetelt, óók de kinderen die zonder ouderlijke zorg opgroeien. Met ons werk dragen we direct bij aan de volgende SDG’s:

Visie

Elk kind een familie, elk kind een toekomst

Familie is de enige effectieve plek voor ontwikkeling en herstel van kinderen. Het is de continuïteit, stabiliteit, onvoorwaardelijke zorg en de liefdevolle omgang die zorgen voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

Missie

Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder veilig thuis of familie

Zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Om de impact van ons werk te verankeren, versterken we hun gemeenschappen.

‘SOS Kinderdorpen werkt zo simpel, dat kan de hele wereld begrijpen: gewoon zorgen dat een kind kan opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie.’

Hermann Gmeiner, oprichter SOS Kinderdorpen

Deel op social